Samværspolitik VKN

Volleyballklubbens samværspolitik

Vision for VKN

Klubben skal være et socialt fællesskab omkring volleyball, hvor respekt, ligeværdighed og godt kammeratskab er centrale værdier.

Klubben bestræber sig på at fastholde en helhed bestående af talentfulde turneringshold i divisionsrækkerne og en bredde af spilleglade børn, unge og voksne.

Den enkelte tilbydes

  • et frirum til at udfolde sig fysisk i samvær med andre jævnaldrende, så de sociale kompetencer styrkes.
  • muligheden for at afprøve og udvikle sine boldtekniske færdigheder
  • deltagelse i klubbens sportslige og sociale aktiviteter
  • tilknytning til et hold under ledelse af en træner
  • mulighed for at udvikle sine ambitioner som spiller og/eller træner

Kodeks for god adfærd i VKN

Vi i Volleyballklubben Næstved vil gerne skabe en positiv og inkluderende atmosfære, hvor respekt, ligeværdighed og kammeratskab er grundlæggende værdier. Vi forpligter os til at følge den gode adfærd og fremme en sund og støttende sportskultur.

1. Respekt:

Vi behandler alle medlemmer af klubben, trænere, dommere og modstandere med respekt og værdighed. Vi anerkender og værdsætter forskellige baggrunde, evner og perspektiver.

  • Som spiller og træner viser vi respekt ved at lytte og være åbne over for andres idéer og synspunkter.
  • Vi respekterer trænerens autoritet og følger deres anvisninger med engagement og indlevelse.
  • Vi viser respekt for dommerens beslutninger, accepterer resultatet af kampene og en fair fight.
  • Vi respekterer bestyrelsens arbejde omkring dens daglige ledelse af klubben

2. Ligeværdighed:

Vi tror på, at alle medlemmer af klubben skal have lige muligheder og behandling, uanset køn, alder, race, religion, evner eller baggrund.

  • Vi støtter og opmuntrer alle medlemmer til at udvikle deres volleyballfærdigheder og deltage med smil og begejstring.
  • Vi arbejder sammen for at skabe et miljø, hvor alle føler sig inkluderet og velkomne.
  • Vi bekæmper diskrimination, mobning og andre former for uacceptabel opførsel.

3. Kammeratskab:

Vi værdsætter det sociale samvær og opmuntrer til en kultur, hvor alle medlemmer hjælper og støtter hinanden.

  • Vi skaber et positivt og inkluderende miljø, hvor alle føler sig velkomne.
  • Vi fejrer succeser og støtter hinanden i nederlag.
  • Vi opmuntrer til at skabe team-ånd for at opnå fælles mål.

4. Fair Play:

Vi forpligter os til at deltage i spillet med integritet og fair play.

  • Vi konkurrerer ærligt og respekterer reglerne for spillet.
  • Vi anerkender modstandernes præstationer og viser sportsånd, uanset udfaldet af kampene.
  • Vi undlader at benytte usportslig opførsel og bestræber os på at skabe en positiv oplevelse for alle involverede.

5. Socialt samvær

Klubben bakker op om det brede klubfællesskab på tværs af holdene fx komsammen i privat regi, koncerter mv. Klubben understøtter en fornuftig adskillelse af alkohol og sport. Ved klubbens sociale aktiviteter vil der ikke blive serveret alkohol for medlemmer under 18 år.

Ved at acceptere og efterleve dette adfærdskodeks er du med til at opbygge en sund og positiv volleyballkultur i Volleyballklubben Næstved.